-->รายชื่อผู้ผ่านการสอบตำแหน่ง Wireline Assistant & Technician Mechanic »
-->รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบข้อเขียน Wireline Asst # 2 »
-->รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบข้อเขียน Technician Mechanic # 2»
 
 
   

Shortlist candidate for written Exam in WL Asst
Shortlist candidate for written Exam in Mech, Tech
Itinerary : "Mechanic"
Engineer (BKK)
Travel Expense Accounting Analyst
Drilling and Completion Equipment QA/QC Field Technician
Business Support Analyst
Document Controller Assistant   How to Apply Job

   Download Resume Form
  Adisorn Songkhla Co. Ltd. was established in 1980 to provide required services to petroleum and other related industries. We supply manpower along with other sevices such as property/warehouse rental, agency services, fabrication&sand blasting, and general construction. Adisorn Songkhla Co.Ltd is committed to improving performance through effective management of quality, safety, training and personnel.