» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมโครงการ Workforce รุ่นที่ 11
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมโครงการ Workforce รุ่นที่ 12
 
 
   

Civil Engineer
Project Manager – Songkhla Urgent
Craftsman
Community Engagement, Assistance
Technical Assistant   How to Apply Job

   Download Resume Form
  Adisorn Songkhla Co. Ltd. was established in 1980 to provide required services to petroleum and other related industries. We supply manpower along with other sevices such as property/warehouse rental, agency services, fabrication&sand blasting, and general construction. Adisorn Songkhla Co.Ltd is committed to improving performance through effective management of quality, safety, training and personnel.