รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน Crane Meachanics »
   

ER Rating 1-3   How to Apply Job

   Download Resume Form

   แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01)

   หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03)

   แบบฟอร์ม Update ที่อยู่ปัจจุบัน

   Exception Form
  Adisorn Songkhla Co. Ltd. was established in 1980 to provide required services to petroleum and other related industries. We supply manpower along with other sevices such as property/warehouse rental, agency services, fabrication&sand blasting, and general construction. Adisorn Songkhla Co.Ltd is committed to improving performance through effective management of quality, safety, training and personnel.